CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA BỒ TÁT & QUY Y TAM BẢO – 9 Âm( 2022)⛩Đại chúng đảnh lễ 150 lạy vào tối 19h thứ 7 hàng tuần trong tháng 9 âm lịch, hướng về kỉ niệm Khánh vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. 🙏🏻

Lạy đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi.

🟠 Chi tiết chương trình lễ lạy:

☑️ 19h00 Thứ 7 ngày 01/10/2022 (6/9/ Âl)

☑️19h00 Thứ 7 ngày 08/10/2022 (13/9/Âl)

☑️19h00 Thứ 7 ngày 15/10/2022 (20/9/Âl)

🔴 Lễ chính vía vào 19h00 Thứ 6 ngày14/10/2022 (19/9/Âl) ( Hoa đăng cúng dường, quy y Tam bảo)

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.🙏
Trân trọng kính mời quý đại chúng.

📍 Địa chỉ: Liên Hoa Tịnh Viện, Tổ 19, Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

#thichtamchanh
#lienhoatinhvien
#hoadangtinhvienlienhoa
➡️➡️➡️ https://lienhoatinhvien.vn