ĐĂNG KÝ LỄ LÀM CON PHẬT (QUY Y TAM BẢO)


Người có phước tìm về Tam bảo
Phật, Pháp, Tăng quý báu khó hơn
Khó khăn, bất hạnh tựa nương
Dùng Bốn chân lý làm phương thoát nàn

Thấy đau khổ, nguyên nhân gây khổ
Thấy Niết-bàn, thánh lộ tám ngành
Đưa người đến chốn bình an
Không còn bất hạnh, trần gian muộn phiền.

Nương tựa ấy tạo nên quả phước
Nguồn tâm linh, thể đạt an vui
Người khôn nương tựa đời đời
Vẫy chào đau khổ, thảnh thơi cuộc đời.
———
– Kính mời các bạn, các thiện hữu tri thức, người hữu duyên cùng đăng ký Quy Y để chúng ta được trở thành con Phật, cùng nhau tu học và đi trên con đường giác ngộ, giải thoát.
———
👉 Link đăng ký:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX5Trsf_qDt2_V88Qu2rI3qd0QavwVjPSEKvZn5Au2bsp6Ig/viewform

⏰ Thời gian: 09:30 ngày Chủ nhật, 24-10-2021 (nhằm ngày 19-9 âm lịch)
🍀 Địa điểm: Liên Hoa Tịnh Viện- Tổ 19 Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
———