LIÊN HOA TỊNH VIỆN TỔ CHỨC LỄ KHÁNH VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ


Ngày 30/12/2020 (nhằm 17/11 Canh Tý), Liên Hoa Tịnh Viện đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà.
Tại đây, chư tăng và quý thiện nam tín nữ Phật tử đã cùng tụng kinh Vô Lượng Thọ, ôn lại hạnh nguyện độ tha rạng ngời của Đức Phật A Di Đà. Sau thời kinh, Phật tử được lắng nghe đại đức Thích Tâm Chánh, trụ trì Liên Hoa tịnh viện cung tuyên 48 đại nguyện của Phật A Di Đà và hướng dẫn đại chúng thành tâm đồng thanh đọc 12 lời nguyện niệm Phật để Phật tử có định hướng trong tu tập cũng như chí nguyện về thế giới Cực lạc của Đức Tây phương Giáo chủ.
Chư tôn thiền đức đã thắp nến, truyền lửa cho đạo tràng Tịnh độ; sau đó đồng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, kinh hành ba vòng. Lễ thắp hoa đăng cúng dường hoàn mãn lúc 21 giờ.
Khép lại đêm hoa đăng, Đại đức Thích Tâm Chánh đã dâng lời cảm tạ, tri ân chư tôn đức và tán thán sự phát tâm về tịnh tài, tịnh vật, tịnh tâm của Phật tử gần xa, đã trợ duyên để chùa tổ chức thành công đêm hoa đăng, cầu nguyện này.
Trước đó, vào buổi sáng, tại Liên Hoa Tịnh Viện, chư Tăng và Phật tử đã tổ chức khánh thành nhà thờ 13 vị tổ Tịnh độ tông và làm lễ phóng sanh, cầu siêu độ sự ký linh tùng tự và thí thực.

Dâng hoa đăng lên tôn tượng Đức Phật A Di Đà


Lễ phóng sanh tại Liên Hoa tịnh viện vào sáng cùng ngày

Nhà thờ 13 vị tổ Tịnh độ tông