Sắc xuân hòa năm mới cầu muôn nhà hạnh phúc. Hương tết quyện trí lành chúc trăm họ an vui.


Giở tờ lịch cho ngày mai, thấy câu:
“Yêu thương là mục tiêu cao cả nhất trong một kiếp người” -Chân Pháp Đăng.
Thật vậy, tình thương, lòng biết ơn – vốn được sản sinh từ nền tảng vô ngã- chính là nguồn năng lượng giá trị giúp chúng ta cân bằng trong đời sống nội tâm và đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta, suy đến ngọn nguồn, không phải là những gì chúng ta sở hữu, đạt được mà là mang đến hạnh phúc cho người khác. Đối với giới Tăng lữ, niềm hạnh phúc chính là hành trình không ngơi nghỉ trên con đường hoằng dương Phật đạo, phổ độ chúng sinh.
Năm 2017 của Liên Hoa Tịnh Viện khép lại với nhiều công tác Phật sự, các hoạt động từ thiện xã hội. Xin được gửi lời tán dương công đức các Phật tử thuần thành thường xuyên đến chùa tu học, sinh hoạt và phụng sự; các mạnh thường quân đã ủng hộ nhiệt thành những chương trình từ thiện do Liên Hoa Tịnh Viện tổ chức. Mong rằng trên những nấc thang mới của đời, người người đều thực hành nếp sống chánh tín Tam bảo, lợi đạo ích đời, nhà nhà đều yên vui, năm mới bình an, hạnh phúc.

Thích Tâm Chánh