THIẾT LẬP ĐÀN TRÀNG CẦU SIÊU CHƯ VONG LINH THAI NHI 14H NGÀY 13-09-2019


THIẾT LẬP ĐÀN TRÀNG CẦU SIÊU BẠT ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH
Tiết tháng tám mưa dầm sồi sụt
Gió heo may lạnh buốt xương khô
Não nùng thay buổi chiều thu
Hoa tàn, bướm lạc lá thu rụng vàng
Đường bạch dương bóng tà man mác
Oan hồn còn phảng phất đâu đây
Thương thay thập loại chúng sanh
Hồn đơn gối chiếc phiêu linh nơi nào.