CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TU & PHÓNG SANH ĐẦU NĂM 2020- CANH TÝ


THÁNG 1 Lần 50 : Chủ Nhật Ngày 09- 02- 2020 ( 16 – 1- CANH TÝ)
– 7h30: Đại Chúng vân tập.

– 08h00 : Pháp sự phóng sanh

– 08h30: Tuyên tụng đại thừa Vô Lượng Thọ

-09h00: Niệm Phật lạy Phật

– 10h15: Cúng Ngọ & Cúng chư Linh

– 14h00 : Cộng Tu Tụng Kinh & Niệm Phật.

-15h30 : Cúng Thí Cô Hồn

– 16h30 : Hoàn mãn.