LỊCH CỘNG TU MỘT NGÀY AN LẠC  & SỰ PHÓNG SANH NĂM 2020 – CANH TÝ


LỊCH CỘNG TU MỘT NGÀY AN LẠC  & SỰ PHÓNG SANH NĂM 2020 – CANH TÝ

THÁNG 1 Lần 50 :  Chủ Nhật  Ngày 02 & 09- 02- 2020 ( 9 & 16 – 1- CANH TÝ) 

THÁNG 2 Lần 51:  Chủ Nhật  Ngày 01 & 08- 03- 2020 ( 8 & 15 – 2- CANH TÝ) 

THÁNG 3 Lần 52 : Chủ Nhật  Ngày 05 & 12- 04- 2020 ( 13 & 20 – 3- CANH TÝ) 

THÁNG 4 Lần 53 : Chủ Nhật  Ngày 03 & 10- 05- 2020 ( 11 & 18- 4- CANH TÝ) 

THÁNG 4 (N) Lần 54: Chủ Nhật  Ngày 31-5 & 07- 06- 2020 ( 9 & 16- 4- CANH TÝ) 

THÁNG 5 Lần 55 : Chủ Nhật  Ngày 28-6 & 05- 07- 2020 ( 8 & 15- 5- CANH TÝ) 

THÁNG 6 Lần 56 : Chủ Nhật  Ngày 02 & 09- 08- 2020 ( 13 & 20- 6- CANH TÝ)

THÁNG 7 Lần 57: Chủ Nhật  Ngày 30-8 & 06- 09- 2020 ( 12 & 19- 7- CANH TÝ) 

THÁNG 8 Lần 58 : Chủ Nhật  Ngày 27-9 & 04- 10- 2020 ( 11 & 18- 8- CANH TÝ) 

THÁNG 9 Lần 59 : Chủ Nhật  Ngày 25-10 & 1-11- 2020 ( 9 & 16- 9- CANH TÝ) 

THÁNG 10 Lần 60 : Chủ Nhật  Ngày 22 & 29- 11- 2020 ( 8 & 15- 10- CANH TÝ) 

THÁNG 11 Lần 61 : Chủ Nhật  Ngày 27-12 & 03- 01- 2021 ( 14 & 21 – 11- CANH TÝ) 

 THÁNG 12 Lần 62 : Chủ Nhật  Ngày 24 & 31- 01- 2021 ( 12 & 19- 12- CANH TÝ) 

 

***19h thứ 7 hàng tuần trì tụng kinh VÔ LƯỢNG THỌ,

Kính thông tri đại chúng.

Liên Hoa Tịnh Viện Nha Trang

Địa chỉ: Tổ 19 Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa